Diagnoza

Prezentuję Państwu raport pn. „Diagnoza potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców Krasnegostawu”. Dokument powstał w ramach realizowanego przez Krasnostawski Domu Kultury projektu „Kultura z Wami!”. Jest to wynik uczestnictwa KDK w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017”.

Piotr_01

Przypominam, że głównymi założeniami programu są:

 • Zwiększenie zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej,
 • Pobudzanie i rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców,
 • Wskazywanie nowych obszarów współpracy między mieszkańcami a domem kultury,
 • Podtrzymywanie odkrytego potencjału społecznego.
  Diagnoza została zrealizowana przez zespół pracowników Krasnostawskiego Domu Kultury w składzie: Dominik Kleszko (koordynator), Karolina Gołębiowska, Marta Zorska, Agnieszka Wolanin, Stanisław Kliszcz i Wojciech Machejus. Przeprowadzone badania diagnostyczne miały nam dać odpowiedź na następujące pytania dotyczące mieszkańców Krasnegostawu:

  • Czy mają świadomość uczestnictwa w kulturze?
  • W jaki sposób w niej uczestniczą?
  • Jak postrzegają działalność kulturalną w mieście Krasnystaw (w nawiązaniu do powyższych)?
  • W jakich miejscach na mapie Krasnegostawu widzą potencjał kulturotwórczy?
  • Jak postrzegają działalność Krasnostawskiego Domu Kultury?
  • Jakie mają oczekiwania wobec Krasnostawskiego Domu Kultury?
  • Czy posiadają potencjał do realizacji samodzielnych inicjatyw kulturalnych?

  Odpowiedzi na te pytania uzyskaliśmy poprzez realizowane w okresie 16 marca – 31 maja 2017 roku badania ilościowe i jakościowe. Te pierwsze przeprowadziliśmy za pomocą ankiety w formie papierowej i elektronicznej. Na drugie złożyło się kilka elementów: spotkania warsztatowe z młodzieżą (licealną i gimnazjalną) w szkołach, otwarte spotkania dla mieszkańców w siedzibie Krasnostawskiego Domu Kultury, wywiady i spotkania z seniorami, warsztaty artystyczne i diagnostyczne, happening muzyczny w przestrzeni miasta, spacer diagnostyczny, akcje internetowe, obserwacje, eksperymenty, analiza i kwerenda dokumentów Krasnostawskiego Domu Kultury.

  Raport zawiera szczegółowe informacje na temat samych działań badawczych, opisuje i charakteryzuje wybrane grupy: młodzież, seniorów czy artystów oraz narzędzia (i ich skuteczność), jakie zostały użyte w diagnozie. Zaznaczamy, że opracowanie nie nie odzwierciedla wszystkich potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców Krasnegostawu. Jest to tylko ich mały wycinek. Należy je potraktować jako przyczynek do dalszych, szczegółowych badań. Niemniej jednak ma służyć pomocą krasnostawskim instytucjom, NGO’som, grupom nieformalnym czy osobom fizycznym działającym w obszarze kultury.

  Treść dokumentu w formacie pdf do pobrania ze strony KDK – www.kultura.krasnystaw.pl pod TYM linkiem. Pliku szukajcie także w zakładce „Projekty”.

   

  Dominik Kleszko

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.