Dziady Jesienne

Dnia 28 października w Krasnostawskim Domu Kultury odbędzie się finał wydarzenia „Dziady Jesienne”. To efekt realizacji przez krasnostawskich animatorów dwóch projektów w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”.

Głównym punktem finału będzie przedstawienie teatralne „Dziady Jesienne” (godz. 18.30). Przygotowany przez Stanisława Kliszcza (Krasnostawski Dom Kultury) scenariusz inscenizacji został oparty na literackich opisach święta Dziadów i tekstach związanych z tematyką przemijania. Aktorami będą uczniowie krasnostawskich szkół – uczestnicy odbywających się w październiku warsztatów teatralnych. Przedstawienie zostanie opatrzone wstępem w formie prelekcji przeprowadzonej przez Mateusza Sorokę (Muzeum Regionalne w Krasnymstawie), przybliżającej wiedzę o tym obrzędzie oraz wprowadzającą publiczność w świat zapomnianych zwyczajów i tradycji naszych przodków.

Przed premierą odbędą się także skierowane do krasnostawskiej młodzieży warsztaty tworzenia masek „karaboszek” oraz zajęcia kulinarne, gdzie zostaną wytworzone rekwizyty do spektaklu oraz poczęstunek dla widzów.

Zadaniem poszczególnych części przedsięwzięcia jest uwypuklenie roli kultury i tradycji ludowej jako istotnych elementów budowania tożsamości lokalnej. Jego zwieńczeniem będzie koncert duetu Kipikasza (godz. 19.20) – specjalizującego się w muzyce dziadowskiej i folkowej. Ma on być dodatkowym czynnikiem zachęcającym młodzież do dalszych poszukiwań i rozwoju swoich zainteresowań we wcześniej nakreślonych przez organizatorów kierunkach.

 „Dziady Jesienne” to kontynuacja wcześniejszych tego typu wydarzeń zrealizowanych przez współpracującą z Krasnostawskim Domem Kultury nieformalną grupę „Pod Napięciem”. Impulsem do przygotowania „Dziadów Jesiennych” był sukces widowiska „Palinocka pod Światowidem”opartego na podobnej idei, za które odpowiedzialne były te same osoby.

Październikowe wydarzenie to część projektu „Młodzi Lubią Kulturę. Lubelska Sieć Edukacji Kulturalnej” realizowanego przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura”. Strategicznym celem programu jest pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Rolę lokalnego partnera projektu pełni Krasnostawski Dom Kultury, który udzielił „Dziadom Jesiennym” wsparcia technicznego, merytorycznego i finansowego.

Wydarzenie powstało w wyniku konkursu grantowego na realizację zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej zorganizowanego przez CSK w Lublinie w ramach wyżej wspomnianego projektu. Jego beneficjentami w Krasnymstawie zostali Karolina Gołębiowska (pracownik Krasnostawskiego Domu Kultury) i Andrzej Kostrzanowski (grupa nieformalna „Pod Napięciem”). To właśnie ich współpracy zawdzięczamy cykl wydarzeń pod nazwą „Dziady Jesienne”.

Więcej: FB

Opracował:
Dominik Kleszko

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.