Pamięci Mariusza Kargula

Krasnostawski Dom Kultury zaprasza 12 kwietnia 2014 roku o godz. 16:00 na promocję pisma literackiego Fraza. Ostatni numer periodyku [4 (82) 2014] został dedykowany Mariuszowi Kargulowi. Znajdziemy w nim wiersze, prozę i szkice Mariusza, a także teksty analizujące jego twórczość. Zmarłego w ubiegłym roku krasnostawskiego poetę wspominać będą redaktorzy pisma: Magdalena Rabizo-Birek, Zenon Ożóg i Jan Wolski. Z recitalem piosenek do słów autorstwa Kargula wystąpi Monika Krajewska.

Mariusz Kargul (1976-2013) – prozaik, poeta, publicysta, eseista, recenzent, regionalista. Propagator twórczości poety Stanisława Bojarczuka. Przyjaciel Wydawnictwa Czarne i jego autorów. Wielbiciel Andrzeja Stasiuka. Samozwańczy animator kultury, wolny strzelec, choć zodiakalny koziorożec, moderator spotkań autorskich oraz licznych wydarzeń kulturalnych. Związany z Krasnymstawem, Siennicą Różaną i od 2012 r. z Warszawą. Publikowałw czasopismach regionalnych, krajowych i zagranicznych.

frazy_osobiste_A3(1)
Monika Krajewska
pracuje w Dęblinie jako logopeda. Studiuje psychologię. Piosenką poetycką zajmuje się od 10 lat. Zdobyła kilka nagród w przeglądach tego typu twórczości. Swoim śpiewem kilkakrotnie już uświetniała wydarzenia kulturalne w Krasnymstawie. Była u nas między innymi podczas Festiwalu Sztuk Krasnych oraz na rozstrzygnięciu Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej. W sobotę zaprezentuje repertuar złożony z takich utworów jak: Stolica Różana, Płaikiem, gaikiem czy Kręgi energii, które  jako wiersze ukazały się w tomiku Mariusza Kargula Niewczesny pogrzeb wierszoroba.

Fraza to pismo literacko-artystyczne o zasięgu ogólnopolskim, ukazujące się w Rzeszowie od października 1991 roku. Powstało z inicjatywy pracowników naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, którzy w nowych warunkach ustrojowych dostrzegali szansę rozwoju życia literackiego w regionie. Pismo podejmuje problemy szeroko rozumianej kultury powszechnej; pokazuje wartościowe zjawiska artystyczne rodzące się w Polsce południowo-wschodniej i konfrontuje je z propozycjami przychodzącymi z zewnątrz. Stałymi działami Frazy są m.in.: Portrety – prezentacje utworów poetyckich lub prozatorskich oraz odnoszących się do nich przekładów poetyckich, wywiadów, komentarzy; Sztuka – sylwetki wybitnych artystów regionu, Tematy Wschodnie – nawiązujące do geograficznej lokalizacji pisma, gdzie drukowane są teksty eseistyczne o problemach historycznych, socjologicznych i kulturowych pogranicza. Na łamach Frazy prezentowane są przekłady poezji, prozy i esejów, szkice o literaturze i sztuce współczesnej, recenzje nowości książkowych oraz omówienia ważnych wydarzeń życia kulturalnego regionu i Polski.

Współpracownikiem pisma był Mariusz Kargul. W numerze 4 (82) 2014] dział Portrety został poświęcony właśnie jemu.

Dominik Kleszko

One Comment

  1. Pingback: 159 maili

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.