Globalna Baba

W Dniu Kobiet wiejska Baba, która dotąd milczała jak zaklęta, powinna wreszcie przemówić i wypłynąć na pierwszy plan dyskusji o współczesnej kobiecości! Chcemy udowodnić, że kultura jest Babą, a Baba jest kulturą!

Nadszedł już czas, aby odczarować Babę i wypuścić ją w szeroki świat! Doceniacie bogactwo kultury ludowej? Myślicie o wsi pozytywnie? Zależy wam na tym, aby sytuacja kobiet wiejskich była szeroko komentowana? Jeśli tak, to odpowiedni moment, aby włączyć się w naszą inicjatywę! 8 marca spotkajmy się w największych miastach i najmniejszych wsiach na serii happeningów.

Chcemy rozpocząć ogólnopolską, ba! globalną dyskusję o roli kobiet wiejskich w tworzeniu, promowaniu i zachowywaniu naszej kultury. Będziemy promować pozytywny wizerunek wsi! Chcemy pokazać ją odsączoną ze stereotypów. Będziemy mówić o różnorodności kultury wiejskiej (tworzonej i kultywowanej przez kobiety), która jest obecna w naszym otoczeniu, także tym miejskim! Będziemy podkreślać rolę wiejskich kobiet w tworzeniu kapitału społecznego. Z Wiejskiej Baby można być dumnym! Pokażmy wiec nasze kobiety w wielkich miastach i małych miastach – z pozytywnej strony! Nasze happeningi to także platforma dla wszystkich Bab do pokazania swojej wyjątkowości. Babo! Pokaż na co Cię stać!

Globalna Baba Czytaj więcej