Niezwyczajni Krasnostawianie

Sporą część trzeciego wydania książki Kazimierz Stołeckiego Krasnystaw – rys historyczny zajmuje rozdział Niezwyczajni Krasnostawianie. Jest to lista wybitnych osób, których losy splotły się z Krasnymstawem. Na jej końcu wymienieni są XX-wieczni i współcześni artyści związani z tym miastem. Krótki opis ich sylwetek zajmuje nieco ponad 5 stron „książeczki” jak zwykł określać swoje dzieło Stołecki. Te kilka kartek powinno być lekturą obowiązkową dla wszystkich, którzy interesują się krasnostawską kulturą. Chociaż autor zaznacza, że spis jest niekompletny i wymaga uzupełnienia, to nawet w takiej formie może stanowić atrakcyjny materiał do wyciągnięcia kilku interesujących wniosków dotyczących niezwyczajnych Krasnostawian.

Czytaj więcej