Zgłoś się na bezpłatne szkolenia w KDK

 

Szkolenia grafika

Informujemy, że Krasnostawski Dom Kultury został partnerem w projekcie „Zaproś nas do siebie!”. Jest to nowe przedsięwzięcie Narodowego Centrum Kultury, które powstało przy współpracy 3 programów działających na rzecz profesjonalizacji sektora kultury: Domu Kultury+, Kadry Kultury i Platformy Kultury. Dzięki niemu jesienią KDK zorganizuje cykl trzech bezpłatnych szkoleń:

Edukacja i animacja kulturalna – w poszukiwaniu inspiracji”, termin realizacji: 10-11.10.2016 r.
Zagadnienia kluczowe: mapowanie zasobów; potencjał środowiska lokalnego; współpraca między oświatą a kulturą w wymiarze międzyinstytucjonalnym; współpraca między oświatą a kulturą w wymiarze personalnym; wykorzystanie nowatorskich narzędzi i metod pracy w działalności edukacyjnej i animacyjnej; nowe przestrzenie działań edukacyjnych i animacyjnych; dobre praktyki.

„Partnerstwo w projekcie”, termin realizacji: 7-8.11.2016 r.
Zagadnienia kluczowe: rodzaje i diagnoza współpracy; rodzaje partnerstw; cele, wizja i misja partnerstwa; rezultaty partnerstwa; opracowanie strategii i wdrożenie zespołu projektowego; zarządzanie partnerstwem; lider w partnerstwie i jego rola; rozwiązywanie konfliktów; partnerstwo projektowe jako początek współpracy długofalowej; umowy i porozumienia pomiędzy partnerami – wzory, przykłady.

Diagnoza i ewaluacja działań instytucji”, termin realizacji: 21-22.11.2016 r.
Zagadnienia kluczowe: obszary diagnozy w instytucji czyli czego szukamy?; podstawowe metody badań; tworzenie koncepcji badania; budowanie zespołu badawczego; przegląd i dobór narzędzi badawczych; wykorzystanie i upowszechnienie wyników badań; czym jest ewaluacja; cele ewaluacji; korzyści z ewaluacji; rodzaje i metody ewaluacji.

Szkolenia skierowane są do pracowników instytucji kultury, animatorów, pracowników wydziałów kultury samorządu terytorialnego, pracowników placówek oświatowych, przedstawicieli NGO, przedstawicieli biznesu, reprezentantów innych podmiotów działających w sektorze kultury.

Regulamin szkoleń do pobranua TUTAJ.
Karty zgłoszenia:
„Edukacja i animacja kulturalna – w poszukiwaniu inspiracji”
„Partnerstwo w projekcie”
„Diagnoza i ewaluacja działań instytucji”

Rekrutacja na szkolenie „Edukacja i animacja kulturalna – w poszukiwaniu inspiracji” trwa tylko do 5 października. Ilość miejsc ograniczona.

Koordynator projektu w Krasnymstawie
Dominik Kleszko