Ryszard Smolak zwycięzcą XXI Konkursu im. Anny Kamieńskiej

21 kwietnia 2015 roku w Sali Muzycznej Krasnostawskiego Domu Kultury miało miejsce rozstrzygnięcie XXI Konkursu im. Anny Kamieńskiej na najlepszy zbiór poezji, autorów zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Impreza rozpoczęła się od przedstawienia „Wierszy wybranych” – prezentacji audiowizualnej z Anną Kamieńską czytającą własne utwory. Wierszom towarzyszyła muzyka Philipha Glassa oraz fragmenty filmu „Koyaanisqatsi” Godfrey Reggio. Po niej osobistą refleksją na temat twórczości autorki podzielił się Stanisław Kliszcz – pomysłodawca i realizator prezentacji.

Oficjalną część wieczoru otworzyli dyrektorzy Miejskiej Biblioteki Publicznej – Małgorzata Antoniak i Krasnostawskiego Domu Kultury – Damian Kozyrski. Przywitali przybyłych gości i przedstawili pokrótce historię konkursu, podkreślając przy tym rolę krasnostawskich poetów Jana Henryka Cichosza i Mariusza Kargula jako inicjatorów jego pierwszych edycji.

Zanim nastąpiło ogłoszenie werdyktu odbył się panel dyskusyjny pod tytułem ,,Po co komu poezja?’’, którego moderatorem była dr Ewa Dunaj. Do powyższej kwestii starali się ustosunkować laureaci konkursu z lat poprzednich: Jan Henryk Cichosz, Marian Janusz Kawałko, Krzysztof Konopa i Paweł Zacharewicz. Pomógł im w tym szereg pytań posiłkowych. Dowiedzieliśmy się m.in.: „Kiedy dyskutanci odnaleźli w sobie dar poezji?”, „Jakie zyski poeta czerpie z poezji (bardziej materialne czy duchowe )?” czy „Jaką rolę odgrywa internet w jej promowaniu?”. W głównej mierze rozmowa skupiła się wokół roli siły wyższej w procesji twórczym oraz na przywołaniu wspomnień panelistów dotyczących Anny Kamieńskiej.

 

Czytaj więcej